Om du flyttar till hus

Undersök vad du har i trädgården. Om den är missköt eller igenväxt så försök göra en grov rensning. Ta bort gamla döda växtdelar och klipp, eller om det är riktigt illa: slå gräset med lie. Detta ger dig en upprensning och du kan få en bättre, positivare bild av trädgården och potentialen där. Om du kan så gör en översikt av vilka växterAhh, tulpanernas tid. Läs Mer ... » som finns, då vet du i alla fall vad du har. Du kan då se om där finns växterAhh, tulpanernas tid. Läs Mer ... » som du vill ha kvar eller inte. Står daggkåpan på fel ställe, eller har den spridit sig på stora ytor? Riv inte bara upp och släng dem, utan gör en ’plan’ och se om du kan plantera dem någon annanstans. För om det finns växter i den befintliga trädgården är det onödigt att bara riva upp och slänga allt, då får du istället bekosta nya växter själv. Och det blir inget billigt kalas kan jag lova dig..

Om det växer buskar nära husväggen är det en god idé att riva bort dem, eller kanske flytta dem. (Är det gamla buskar, som en eller barrväxter t ex. kan det faktiskt vara lika bra att riva bort dem helt och hållet.) Växter som växer nära huset ger gröna väggar och kräver onödigt underhåll av huset som kan undvikas.

Bor du precis vid en väg? Du har kanske ett högt staket, men det hjälper inget vidare mot högljudda bilar. Plantera cypressplantor i en fin rad antingen utanför eller innanför staketet eller vid tomtgränsen. Se sedan hur dessa växer upp och blir en praktfull häck, och det bästa av allt är att växterna ger ett visst mått av bullerskydd.

Kommentera