En perfektionists trädgård

Det kan vara nog så svårt att hinna med sin trädgård i våra dagars stressade värld, men att dessutom ha en perfektionistisk granne gör inte saken bättre. Den har naturligtvis alltid klanderfritt i trädgården och det kan kännas svårt att leva upp till kraven som detta ställer på dig..även om grannen inte uttryckligt någonsin sagt något till dig om din trädgård känner du pressen. Se nedan om du tycker att dessa beskrivningar passar in:

Perfektionisten klipper gräsmattan lika ofta som greenen på golfbanan (två till fler gånger i veckan).

Perfektionisten kantskär gräsmattan ofta.

Perfektionisten är den som vattnar gräsmattan, trots vattningsförbud. Den kanske till och med gräver ner en trädgårdsslang med hål i, vilket resulterar i en underbar gräsmatta (och höga vattenkostnader).

Perfektionisten formklipper sina buxbomsbuskar. En boll, en elefant, en spiral eller ett hjärta, you name it!

Kantskuren gräsmatta
Kantskuren gräsmatta
Formklippt boxbum
Formklippt boxbum